Önkormányzati választás – 2024


Házszámozás Csörögben!
Minden információ itt!

Bizottsági Ülések 2022

2022. november 29.

Meghívó a Szociális Bizottság 2022. november 29-i ülésére

1 Népkonyha szolgáltatás nyújtására kötött ellátási szerződés módosítása

2 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása – intézményi térítési díj meghatározása

3 A Csörögi Közösségi Színtér és Könyvtári Szolgáltatóhely veszélyhelyzeti működése

Jegyzőkönyv a Szociális Bizottság 2022. november 29-i üléséről


2022. november 28.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. november 28-i ülésére

1 A Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének ismételt megállapítása

2 Népkonyha szolgáltatás nyújtására kötött ellátási szerződés módosítása

3 Csörög Község Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve

4 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása – intézményi térítési díj meghatározása

5 Pénzügyi Bizottság alelnökének megválasztása

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. november 18-i üléséről


2022. november 18.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. november 18-i ülésére

1 „Az Akácfa utca és a Puskin utca útburkolatának korszerűsítése Csörögben” című beszerzési eljárás eredményének megállapítása

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. november 18-i üléséről


2022. szeptember 26.

Meghívó a Szociális Bizottság 2022. szeptember 26-i ülésére

1 Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete Csörög Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

2 Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

3 Általános iskolák felvételi körzete 2023/2024. tanévre

4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

Jegyzőkönyv a Szociális Bizottság 2022. szeptember 26-i üléséről


2022. szeptember 23.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 23-i ülésére

1 Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csörög Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

2 Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

3 Rákospalota – Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének döntés – előkészítő tanulmánya alapján a helyi építési szabályzat módosításának megkezdése

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 23-i üléséről


2022. szeptember 2.

Meghívó a Szociális Bizottság 2022. szeptember 2-i ülésére

1 Ellátási szerződés kötése népkonyha szolgáltatás nyújtására

2 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Kiscsörögi utca jellegének módosítása

Jegyzőkönyv a Szociális Bizottság 2022. szeptember 2-i üléséről


2022. szeptember 1.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 1-i ülésére

1 Ellátási szerződés kötése népkonyha szolgáltatás nyújtására

2 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 1-i üléséről


2022. augusztus 5.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. augusztus 5-i ülésére

1 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

2 Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről

3 Döntés helyiséghasználati megállapodás megszüntetéséről

4 Döntés a Nemzeti Vágtán való részvétel támogatásáról

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. augusztus 5-i üléséről


2022. augusztus 5.

Meghívó a Szociális Bizottság 2022. augusztus 5-i ülésére

1 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

2 Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. augusztus 5-i üléséről


2022. június 27.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. június 27-i ülésére

1. Csörög Község Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése a VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 azonosító számú projekt keretében

2. Úthasználatra vonatkozó együttműködési szerződés módosítása

3. Haszonkölcsön szerződés kötése Z-BOX kihelyezéséről és üzemeltetéséről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. június 27-i üléséről


2022. június 7.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. június 7-i ülésére

1 „A Szegedi, Kolozsvári és Liliom utca útburkolatának korszerűsítése” című beszerzési eljárás eredményének megállapítása

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. június 7-i üléséről


2022. május 31.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. május 31-i ülésére

1 A VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 számú projekt keretében megvalósuló szociális bérlakásépítés közbeszerzési eljárása eredményének megállapítása

2 Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

4 Csörög Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés

5 Államháztartáson kívülre adott támogatással való elszámolás

6 Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. május 31-i üléséről


2022. május 30.

Meghívó a Szociális Bizottság 2022. május 30-i ülésére

1 Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

2 Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

3 Közterületek földrajzi lehatárolása

4 Értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Jegyzőkönyv a Szociális Bizottság 2022. május 30-i üléséről


2022. május 16.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. május 16-i ülésére

1 „MFP-BJA/2022 – Duna utca és Béke tér járdáinak felújítása Csörögön” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményének megállapítása

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. május 16-i üléséről


2022. április 28.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. április 28-i ülésére

1 Megállapodás jelzőlámpa üzemeltetéséről

2 Intézményi térítési díj módosítása

3 Rendeletalkotás a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. április 28-i üléséről


2022. március 25.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. március 25-i ülésére

1 Csörög Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve

2 A Váci Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolója

3 Tanácsnok választása és feladatainak meghatározása

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. március 25-i üléséről


2022. február 22.

Meghívó a Szociális Bizottság 2022. február 22-i ülésére

1 Csörög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Jegyzőkönyv a Szociális Bizottság 2022. február 22-i üléséről


2022. február 22.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. február 22-i ülésére

1 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

2 Rendeletalkotás az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

3 Csörög Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2023-2025. évekre

4 Csörög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

5 Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2020-2021. évi tevékenységéről, a helyi adóbevételek alakulásáról

6 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

7 A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. február 22-i üléséről


2022.01.25.

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2022. január 25-i ülésére

 1. A Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkaterve
 2. A Polgármester illetményének megállapítása
 3. Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
 4. 2022. évi közmeghallgatás időpontjának és napirendjének megállapítása
 5. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló beszerzési szabályzat módosítása
 6. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Bizottság 2022. január 25-i ülésérőlKapcsolat

 • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
 • hivatal@csorog.hu
 • (27) 592-005, (27) 388-173
  Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig