Csörög község címere
Akadálymentesített változat
  • Kedves Csörögi lakosok,
   Tisztelt olvasóink!
   Örömmel mutatjuk be megújult honlapunkat!
   Végre a mai kornak megfelő vizuális élményekkel kiegészített, pontos és hiteles tájékoztatást tudunk nyújtani a honlap látogatóknak. A megújult forma mellett új témákkal is jelentkezünk hamarosan.
  • Az új formátumú honlap tartalma folyamatosan frissül, a régi tartalmak feltöltése folyik.
   Reméljük, minden kedves olvasónk megtalálja az őt érdeklő témát.
   Sikeres böngészést kívánunk

   Honlap szerkesztőség
  • Csörögi Óvoda " November 13.-án délelőtt óvodánk átvette a Vöröskereszt Bázisovi táblát a Magyar Vöröskereszt Igazgatójától, Gerzsenyi Istvántól. Az ünnepségen jelen volt Kovács Dávid, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöke, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester asszony illetve a Vöröskereszt váci kirendeltségének önkéntes munkatársai. Óvodánk célja az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a mozgás és a segítségnyújtás propagálása... "

Híreink


Tájékoztató a jegyzők hatáskörébe tartozó vízkivételt biztosító vizilétesítmények  fennmaradási engedélyezési eljárásáról
letöltés itt...


DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖD? RÉSZVÉNYTÁRSASÁG tájékoztatása
CSATORNA HASZNÁLATI KISOKOS letölthető itt...


M E G H Í V Ó
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 18. (kedd) napján 18.00 órakor közmeghallgatást  tart.
Az ülés helye: 2135. Csörög, Kossuth L. u.21.  Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda - Bölcsőde épülete

A közmeghallgatáson Hegedűsné  Kripák  Ildikó polgármester általános tájékoztatást ad a települést érintő aktuális helyzetről.
A közmeghallgatáson a képviselő-testület tagjai, a jegyző és a településen érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdésekben adnak tájékoztatást, és válaszolnak a kérdésekre.  
Csörög, 2016. október 10.                                              
                  Hegedűsné Kripák Ildikó s.k.
                         polgármester


TÁJÉKOZTATÓ
Október 12-én szerdán a könyvtár zárva lesz.


TÁJÉKOZTATÓ A NÉPSZAVAZÁS HELYI  EREDMÉNYÉRŐL

A 2016. október 2. napján tartott országos népszavazás Csörögben problémamentesen zajlott le, a szavazók fegyelmezetten éltek választójogukkal, rendkívüli esemény nem volt.
A népszavazási eredmények számszerűen az alábbiak :

Szavazókör száma

Névjegyzékben szereplő választópolgárok

Megjelent szavazó

Urnában lévő szavazólapok száma

Érvénytelen

Igen szavazat

Nem szavazat

Részvételi arány

001 (Műv.Ház)

847

245

245

11

6

228

28,93 %

002

( Óvoda)

707

296

296

12

13

271

41,87 %

Összesen:

1554

541

541

23

19

499

34,81 %

Bélyegzőlenyomat hiányában érvénytelen szavazólap nem volt.
Csörög, 2016. október 3.
                                                                                             Chrobák Zoltánné dr.  s.k.
                                                                                                  jegyző, HVI vezető


H I R D E T M É N Y
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2016. október  3.-án ( hétfőn )  kizárólag  ügyeletet tart.

Az ügyelet  időtartama: 13 órától – 16 óráig.
Csörög,2016.szeptember 27.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző


Tájékoztató a 2016- évi kis népszámlálásról
letölthető itt...


Életének 87. évében vasárnap éjszaka meghalt Csoóri Sándor kétszeres Kossuth-díjas költő, író. Pest Megye Közgyűlése 2012-ben a megye díszpolgárának választotta.


Választási Hirdetmény
Magyarország Köztársasági Elnökétől
Hirdetmény letölthető itt...


Tájékoztatás hulladéklerakó ügyében

Sem Csörög Község Önkormányzat polgármesterének, sem képviselő-testületének nem volt előzetes tudomása Vác Város Önkormányzat döntéséről ( ideértve annak előkészítését is) a  hulladéklerakó létesítése ügyében. A Polgármester az újságcikkben megjelent információ alapján – annak tudomásul szerzésével egyidejűleg – levelet írt Vác Város Polgármesterének, kérve az azonnali tájékoztatást, a döntések azonnali hatályú felfüggesztését, és a kapcsolat felvételét Csörög Község Önkormányzatával. Vác Város Önkormányzata ezen megkeresésre  a mai napig sem reagált.

A fentieken túlmenően a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telepengedélyezési kérelemmel fordult Csörög Község Jegyzőjéhez. Csörög Község Jegyzője határozatával megtiltotta a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására irányuló tevékenységet.  Az elutasító döntés ellen fellebbezést nyújtottak be, amelyet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal elbírált és a jegyzői határozatot helybenhagyta. A határozat jogerős.

Csörög, 2016. július 8.

 Hegedűsné Kripák Ildikó sk. polgármester  


Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Csörög
Nyitva tartás:
Hétfő: 9-14
Kedd: 9-14
Szerda: 13-18
Csütörtök: Szünnap
Péntek: 13-18
Telefon: 06302878503
Cím: Csörög, Arany János u. 53.

Tájékoztató
MAGYARKÚTI GYEREKTÁBOR megnyitotta kapuit. további részletek itt...

LETÖLTHETŐ 
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. () önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről - TERVEZET

Megjelent a Csörögi Hírlevél májusi száma.
Letölthető itt...


Tájékoztató A VÁCI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT ÜGYFELEI RÉSZÉRE
Tisztelt Ügyfeleink!
A Váci Víziközmű-társulat intézőbizottságának 2016. március 31-ei döntése értelmében a Váci Víziközmű-társulat személyes ügyfélszolgálata változatlan helyszínen (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)
telefonos ügyfélszolgálata új hívószámon keresztül (+36-70-534-5426)
elektronikus ügyfélszolgálata új E-mail címen keresztül
(vacivktpenzugy@gmail.com)
2016. május 2-ától ismét áll T. Ügyfelei rendelkezésére.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő: 9.00-12.00
Szerda:12.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Ügyfélfogadási időn kívül ügyfélfogadás nincs.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltségének lakossági felhívása az „az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére" vonatkozóan letölthető itt...

Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala hirdetményei
- PE-17/ÉÁO/182-2/2016. iktatószámú, ebzárlatot és legeltetési tilalmat elrendelő határozata


Nemzeti Adó- és Vámhivatal aktuális sajtóközleménye
"Időben kell kérni a jövedelemigazolást"
részletek itt...

Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felhívása
Kedves Ügyfeleink! Kedves csörögi Lakosok!
A tavalyi év során megkezdtük azt az eljárást, amely szerint ellenőrizzük, és nem ürítjük ki az érvényes matrica nélküli edényeket valamint a nem beazonosítható edényeket. Csörögön az ellenőrzés 2016. március 24-én, csütörtöki napon lesz, a szokásos gyűjtési időpontban.
• aki rendelkezik érvényes szerződéssel, de elfelejtette felragasztani a 2016. évi matricát, azt legyen szíves felragasztani a hulladékgyűjtő edényzetre
• aki elveszítette a matricáját, az Ügyfélszolgálatunkon keresztül, 750 forint pótdíj megfizetése után pótolhatja és a pótlás után kiragaszthatja
• aki még nem jelentkezett be a rendszerünkbe és nincs érvényes szerződése, kérjük, Ügyfélszolgálatainkon rendezze szerződését.
További részletek letölthetők itt...


Polgármesteri Hivatal Hirdetménye a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde beiratkozásáról.
Letölthető itt...


Lakossági Tájékoztató
Az illegális hulladéklerakók felszámolását kezdte meg önkormányzatunk az érintett telektulajdonosok bevonásával.
A felszólító leveleket követően többen kezdték meg a területükre mások által odahordott szemét elszállítását. Egyre nagyobb hulladékmentes foltok kezdenek kialakulni a több száz méteres Székely Bertalan utcai szakaszon. Az önkormányzat saját hatáskörben eljárva lezárta a Zöldfasor utca végét, megakadályozva ezzel az újabb hulladék területre történő szállítását, illetve a már takarított területek hulladékmentességének megőrzését. Azzal a személlyel szemben aki megrongálja a kihelyezett védőrácsot feljelentést teszünk. Egyben kérjük mindazokat akik tapasztalják, hogy továbbra is hulladék kihelyezés történik, hivatalunkba tegyenek bejelentést. Mindannyiunk érdeke egészségünk megóvása, Csörög település tiszta környezete.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester


Polgármesteri Hivatal tájékoztatása " Zártkerti ingatlanokkal kapcsolatban" letölthető itt...

2016. Talajterhelési nyomtatvány és a tájékoztató
letölthető itt...

NAV TÁJÉKOZTATÁS
a jövedéki törvénynek a párlat magánfőzéssel kapcsolatos szabályi változásáról.
letöltés itt...

2016. 02.01. 
VÁCI CSALÁD– ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT tájékoztatása letölthető itt..

dr Bonyhády Elemér háziorvos felhívása
Kedves Pácienseim!
Kedves Érdeklődők!
A Csörögi Honlap keretén belül szeretnék egy olyan egészségügyi oldalt létrehozni /közérthetően ismertetve/, amely elképzelésem szerint segítséget adhat betegeknek, érdeklődőknek. 
Az „egészségértés” egy rendkívül fontos dolog! 
Olyan fontos dolgokat szeretnék tárgyalni, mint lázcsillapítás, influenza oltás, fájdalomcsillapítás, antibiotikumok, cukorbetegség, magas vérnyomás stb.
Megpróbálok gyakorlatiasan ismertetni általam fontosnak gondolt ismereteket az adott témában. Az ismertetésekben konkrét javaslattal szeretnék segíteni. Túl részletesen természetesen nincs mód, de nem is ez a cél. Remélem segítségükre lehetek egy-két jó tanáccsal.
Tovább az "egészségügyi oldalra itt...


KÖRZETI MEGBÍZOTT TÁJÉKOZTATÁSA
Tájékozatom, hogy 2016.január 1.-től a körzeti megbízott fogadó órám időpontja megváltozott, mely szerint havonta egy alkalommal kerül megtartásra, minden hónap első páros hetében szerdai napon 8-9 között a KMB irodában. A telefonszámon továbbra is: 06/30-603-07-40.
Prontvai Tamás c.r.tzls.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Hulladékgyűjtési rend változás!
Kedves csörögi ügyfeleink! A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. Csörög településen megváltoztatja a hulladékgyűjtés rendjét 2016.január 05-től. A kommunális hulladékgyűjtés minden héten csötörtökön lesz!
A háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés a páratlan heteken csütörtökönként lesz.
további részletek itt...

2015. 12.07.
TÁJÉKOZTATÁS 
November végén átadásra került Csörögben a kamerarendszer. Telepítésének célja a közbiztonság javítása. 11 nagyfelbontású, éjjel is látó kamera figyeli településünk fő pontjait. A képeket egy központi szerver rögzíti több napon át, amelyet a rendőrség bűncselekmény esetén felhasznál.A kamerák a következő területeken lettek elhelyezve:
- játszótér 1 db ,
- óvóda- egészségház 1-1db,
- vasútállomás és feljárata 1-1db,
- Kisfaludy utca bejárat 1db
- önkormányzat 1db,
- Béke tér 2 db
- Komáromi utca - templommal szemben 2 db.
További részletek itt...


2015. 12.01.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Hirdetménye
Tárgy: M2 gyorsforgalmi út engedélyezési eljárásában megküldött, értesítés és hirdetmény – szemle elrendeléséről
Mellékletek:
512015.sz.hirdetmény
Értesítés 51.sz. hirdetményhez
532015.sz.hirdetmény
Értesítés 53.sz.hirdetményhez

2015. 10.28.
TÁJÉKOZTATÁS
A Helyi Választási Bizottság 2/2015. (X.27.) számú határozata letölthető itt...

2015.05. 08. 
Megjelent Csörög Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020-re.,ami kijelöli a célkitűzéseket, feladatokat. letölthető innen...

2015.03.27.
Csörög Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve letölthető itt...

2015.03.24.
2015. március 05.-én lépett életbe az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet, melynek 225. §-a tiltja a beltéri égetést, kivéve ha más jogszabály megengedi.
Csörög Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2006.(VII.24.) számú rendelet V. fejezet 25. §-aengedélyezi a beltéri növényi hulladék égetését az alábbiak figyelembevételével:
Az égetés kedden és szombaton 9 és 16 óra között végezhető ! Tűzgyújtási tilalom esetén az égetés nem végezhető még a kijelölt napon sem!
"Beltéri növényi hulladék égetésének szabályai" letölthető itt...

Híreink