Választási információk – 2024. június 9.Széchenyi 2020

Európai Uniós támogatottságú pályázatok

 

1. „Csörög Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

 

Kedvezményezett: neve: Csörög Község Önkormányzata

A projekt címe: „Csörög Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2017-00793


 

2.  „Épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kialakítása Csörög községben”

Kedvezményezett: neve: Csörög Község Önkormányzata

A projekt címe: „Épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kialakítása Csörög községben”

A szerződött támogatás összege:  50.562.764 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: Épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kialakítása Csörög községben az Arany János utca 53. (hrsz. 1425), a Kisfaludy utca 40. (hrsz.- 1505) és az Akácfa u. 30. (hrsz.:1771) szám alatti megvalósítási helyszíneken. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. november 30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.9.-16-2017-00163

További részletek: http://energetika.csorog.hu/

 


 

3. „A leromlott településrészeken élő lakosság életkörülményeinek javítása, rehabilitációja Csörögön”

Kedvezményezett: neve: Csörög Község Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:  440.749.135,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2023. december 21.

A projekt azonosító száma: VEKOP-6.2.2-15-2020-00008

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Csörög Község Önkormányzata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és Mahájána Alapítvány megvalósította „a leromlott településrészeken élő lakosság életkörülményeinek javítása, rehabilitációja Csörögön” elnevezésű projektet, amely átfogó célja volt, a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett településrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmifizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.
 

A projekt fő célja a lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex intézkedések megvalósítása volt a leromlott területeken, a szegregált lakókörnyezetben. Megvalósult a mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javultak, elérhetővé váltak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.  A projektsorán megtörtént Csörög község szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeinek becsatolása az integrált lakókörnyezetbe, a település szegregációval érintett részeinek korszerűsítése, és kidolgozásra került az egész település Integrált Városfejlesztési Terve. A projekt 17 szociális programban több mint 400 foglalkozással, 4 közút megépítésével, egy 4 szociális célú bérlakás megépítésével, közösségi célú tanoda felújításával, akadálymentesítésével, közösségi ház és kert létrehozásával javította 285 nehéz helyzetben élő helyi lakos életkörülményeit és társadalmi helyzetét. A projekt során kidolgozásra került az egész településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia az elért eredmények hosszú távú fenntarthatósága érdekében.


A projektet egy 3 tagú konzorcium, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, a Mahájána Alapítvány, és Csörög Község Önkormányzata valósította meg az utóbbi vezetésével. A pályázat a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” c. pályázati felhíváson elnyert, 440,75 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

További információ telefonon a (27) 592-005 számon, vagy e-mailben: (hivatal@csorog.hu) kérhető.Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig